Mohala Mai ‘O Hau, How Hau Became Hau’ula — Hawaiian

17 Apr

An English version of this video can be watched here.

No ke Kumu ʻUlu / The ʻUlu Tree – Hawaiian

15 Apr

An English version of this video can be watched here.

ʻO Laukaʻieʻie – Hawaiian

12 Apr

An English version of this video can be watched here.

Ke Kaikamahine a ka Mea Hānai Bipi – Mokuna 6 (Part Two)

11 Apr

Click here to listen to the audio. KE KUMU HAWAII. HE PEPA HOIKEIKE I NA MEA E PONO AI KO HAWAII NEI. “O ka pono ka mea e pomaikai ai ka lahuikanaka; aka, o ka hewa ka mea e hoinoia’i na aina.” Buke 1. HONOLULU, OAHU, MEI 13, 1835. Pepa 14. KE KAIKAMAHINE A KA MEA HANAI [...]

No ka ʻElepaio Kolohe / The Naughty ʻElepaio – Hawaiian

9 Apr

Kohala Kuamoʻo: Naeʻoleʻs Race to Save a King

6 Apr

An English version of these videos can be watched here.

Ke Kaikamahine a ka Mea Hānai Bipi – Mokuna 6 (Part One)

4 Apr

Click here to listen to the audio. KE KUMU HAWAII. HE PEPA HOIKEIKE I NA MEA E PONO AI KO HAWAII NEI. “O ka pono ka mea e pomaikai ai ka lahuikanaka; aka, o ka hewa ka mea e hoinoia’i na aina.” Buke 1. HONOLULU, OAHU, MEI 13, 1835. Pepa 14. KE KAIKAMAHINE A KA MEA HANAI [...]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
s2Member®